MAP – trolig orsak till Mb Crohn?

Av , 15 juni, 2010 19:01

I höstas när jag blev sjuk igen började jag läsa en massa om orsakerna till Mb Crohn och även Ulcerös Colit, eftersom dessa två sjukdomar ju tenderar att ofta bli ihopbuntade. Jag fick då en mycket intressant och skrämmande vetenskaplig artikel skickad till mig av en läkare. Den hette ”Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis, Crohn’s disease and the Doomsday Scenario” och var skriven av en engelsk forskare, professor John Hermon-Taylor. Teorin som Hermon-Taylor framför är att Mb Crohn kan orsakas av en tuberkulosbakterie vid namn mycobakterium avium subspecies paratuberculosis, även kallad MAP, som finns i komjölk från kor som är smittade av kosjukdomen Johne’s disease (Johnes sjukdom, uttalas Joh-knee på engelska), en sjukdom som finns bland svenska kobesättningar. Idag pastöriseras mjölken inte tillräckligt för att eliminera MAP-bakterien, vilket ett antal personer i USA och Canada anser är rena skandalen.

Friska glada kor på golfbana!

Johnes sjukdom uppkom runt 1800-talets slut i Europa och Nordamerika och drabbar framför allt kor, men även får kan smittas av den. Johnes sjukdom innebär att korna får såriga tarmar och diarréer, magrar och blir jättesjuka. Känns det igen? OK, här började det kännas lite obehagligt när jag läste vidare om hur sjuka kors mjölk, kött och avföring kan sprida MAP, dvs släktingen till tuberkulosbakterien som misstänks orsaka Mb Crohn och kanske Ulcerös Colit.

Det finns en hel del exempel på hur djursjukdomar orsakar sjukdomar hos oss människor, som fågelinfluensan, grisinfluensan (som vi alla vaccinerade oss till vansinne mot förra året), galna kosjukan, men även gammal vanlig TBC spreds ju förr i tiden med opastöriserad mjölk i Sverige och andra länder. Men faktum är att redan 1913 publicerade en skotsk läkare, doktor Kennedy Dalziel, forskningsresultat om att såriga tarmar hos människor och misstankarna om att dessa orsakades av samma bakterier som de som orsakade såriga tarmar hos kor i form av Johnes sjukdom. (Det var alltså inte Dr Burill Bernard Crohn som upptäckte Crohns sjukdom!).

Det var inte förrän 1978 som man började forska mer på detta samband och det verkar, i alla fall när jag läser medicinska artiklar, som att det forskas nu på detta område framför allt i Storbritannien och i Nordamerika (USA och Canada). Det kan vara intressant att notera att ungefär 40-50 år efter att Johnes sjukdom uppstått i Europa och Nordamerika började människor drabbas av Mb Crohn.

(För den som vill se äckliga bilderna på sjuka tarmar rekommenderar jag ett besök på University of Calgarys hemsida CroJoh där man bedriver forskning på sambandet mellan just Mb Crohn och Johnes sjukdom. Tyvärr är inte hemsidan färdig men de har två bilder på en tarm med Johnes sjukdom och med Mb Crohn.)

Vad är då MAP? MAP är alltså en släkting till TBC-bakterien, som ju skördat många människoliv och gör det än idag. Forskarna misstänker alltså att MAP orsakar Mb Crohn och Ulcerös Colit, men man kan även få problem med bihålor och hosta av MAP. Här kan jag ju avslöja att min mamma hade kronisk hosta som aldrig blev identifierad under de 30 år hon hade den. Var det MAP hon hade? Spred hon det till mig? Var det därför jag blev sjuk när jag var hos henne? Blev vi smittade för att vi flyttade ut på leråkern utanför Lund i ett nytt bostadsområde på 1970-talet och smittan fanns kvar i jorden? Vi odlade ju trots allt rädisor själva… Det är lätt att bli paranoid!

MAP-bakterien liknar både tuberkulos- och spetälskabakterierna och kan överleva upp till ett år utanför sitt värddjur. Den är likt släktingen TBC svår att bli av med, och tyvärr är den svår att identifiera hos människor. MAP-bakterierna visar helt enkelt inte upp någon större immundetektor som många andra bakterier gör. Idag identifieras MAP genom att man tar biopsi på tarmarna som är infekterade. Enligt professor Hermon-Taylor finner man MAP hos nästan alla Mb Crohn-patienter om man använder en avancerad metod specifikt utvecklad för att upptäcka MAP.

Nåväl, förutom att studera bakterierna för MAP och Johnes sjukdom i laboratorium har även Hermon-Taylor och hans forskarkollegor studerat förekomsten av Johnes sjukdom hos kor i olika områden och gjort statistiska analyser över sjukdomsfrekvensen av Mb Crohn. Forskarna fann då att områden som låg nära floder i jordbrukslandskap, exempelvis i Nya Zeeland, Minnesota/Manetoba (Winnipeg) och södra Wales, hade upp till tre gånger så många fall av Mb Crohn som andra områden som inte hade floder där avlopp från jordbruk runnit ut i. När folk flyttade till områdena med högre antal fall av Mb Crohn blev dessa personer också lika ofta sjuka som de tidigare bofasta.

Winnipeg, Manitoba, Canada där 28 personer per 100 000 i snitt drabbas av Mb Crohn varje år, att jämföra med 6-7 fall per 100 000 globalt. Winnipeg är den stad i världen med flest Crohn-sjuka.

Samma sak hände när boskap drabbades av Johnes sjukdom. Strax efter ökade antalet personer som insjuknade i Mb Crohn. Exempelvis hände detta på Island med början 1933 då man fick in Johnes sjukdom på ön, först hos får, sen hos kor och därefter ökade antalet sjuka människor i Mb Crohn 18 gånger mellan 1960-1992! Det tog ungefär 40-50 år för islänningarna att drabbas av Mb Crohn efter att Johnes sjukdom brutit ut på ön, enligt dessa forskare. 1990 började Tjeckien importera smittade kor från väst och mellan 1995-2007 ökade antalet fall av Mb Crohn 4,5 gånger där.

En annan intressant upptäckt är att bönderna och veterinärerna som utsätts för smittade djur ofta inte blir sjuka. Forskarna tror att det beror på att dessa två yrkesgrupper genom att de utsatts för så mycket smitta faktiskt utvecklar immunitet mot MAP. Och gissa vad? Det är oftare folk som bor i stan som drabbas av Mb Crohn…

Enligt en amerikansk studie, gjord av USDA, dvs amerikanska jordbruksdepartementet, mellan 1991-2007 kan över 68% av djurhorderna ha varit smittade i USA denna tidsperiod (jag hittar inte länken till detta tyvärr, men förlitar mig på att professor Hermon-Taylor har koll på sina fotnoter). Eftersom MAP är en kostsam sjukdom för jordbruksnäringen – den orsakar årligen förluster på mellan 220-250 miljoner USD i USA – har man nu utvecklat ett vaccin mot MAP som ges till kalvar! Läs mer här. Visst känns det bra att kossorna vaccineras, men vi som har Mb Crohn då? Hur mycket kostar inte vi samhället varje år när vi är sjuka, medicinerar, blir handikappade för livet och får sjukförsäkringsutbetalningar? En årlig Remicade-behandling per patient ligger på över 40 000 kr, om man beräknar att varje infusion kostar 5000 kr (sen tillkommer sköterskor osv). För att inte tala om det lidande sjukdomen orsakar oss…

Viktigare med kossor än med människor? Eller bara lättare att forska på kor än människor?

Enligt Hermon-Taylors artikel har forskarna idag identifierat tre olika teser med bakterier som orsak till Mb Crohn. Den ena handlar om att man har en normal tarmflora som infekterar den sjuke, andra tesen är att man har en onormal bakterieflora med bl a kolibakterier och den tredje tesen är MAP. Dessa tre teser är inte varandra uteslutande, men det är troligare att det är störd bakterieflora eller/och MAP som orsakar Mb Crohn än att det är den normala tarmfloran som orsakar Mb Crohn.

Enligt de forskningsstudier som professor Hermon-Taylor presenterar infekterar MAP oss i två stadier så att vi drabbas av Mb Crohn. Först skapar MAP en mikroskopisk inflammation som leder till en immunologisk oregelbundenhet som stör vårt immunförsvar i tarmarna. Därefter inflammerar MAP tarmväggarna, skapar allergiska reaktioner mot mat och de sår som är typiska för Mb Crohn.

Men om MAP nu är en trolig orsak till Mb Crohn, varför får vi då immunsuppressmediciner och biologiska mediciner som ”bara” slår ner vårt överaktiva immunförsvar? Vissa forskare anser att detta är en felmedicinering, medan en studie från University of Wisconsin från 2008 visar att just imurel/azatioprin i kombination med substansen 6-mercaptopurine (ett slags cellgift mot blodsjukdomar) har bakteriedödande effekt och alltså dödar MAP! I alla fall tar det kål på MAP i laboratoriemiljö.

Idag finns det inga riktigt bra mediciner på marknaden mot MAP, men forskning pågår. Bakterien är svår att utrota, som tuberkulosbakterier brukar vara. En studie i Australien som publicerades 2007 visade att vissa Mb Crohnspatienter blev bättre när man gav dem TBC-mediciner i form av antibiotikasubstanserna clarithromycin, rifabutin och clofazimin. Men studien visade inte på att dessa mediciner fungerade på alla. Andra studier, exempelvis en som publicerades 2007 av forskare i Texas och Florida, har dock visat att denna kontroversiella behandling faktiskt har god effekt på vissa patienter. Ett problem med att använda TBC-mediciner är att dessa ofta orsakar diarréer och har generellt svåra biverkningar så det är inte så lätt att bara ge en kroniskt tarmsjuk person dessa starka mediciner, som man dessutom måste ta under flera månader.

OK, här ska jag sluta mitt inlägg om MAP, som jag tycker är en mycket intressant teori som orsak till Mb Crohn. Men innan jag slutar skulle jag vilja ställa en fråga till er läsare – och kanske egentligen forskningsvärlden:

Ponera att MAP orsakar Mb Crohn. Kan det vara så att de som fått antibiotika och TBC-mediciner men inte blivit bättre i sin Mb Crohn (och MAP-infektion), som i den australiensiska studien, faktiskt hela tiden tillför nya MAP-bakterier genom att dricka mjölk, äta nötkött och dricka infekterat vatten? Tänk om forskarna skulle kunna testa kostomläggning där man eliminerar MAP-infektioner, dvs ingen komjölk eller nötkött, och samtidigt ger mediciner som dödar MAP-bakterierna?

För mig, som inte tål komjölk, är MAP väldigt intressant som orsak till Mb Crohn. Jag tror att jag åter-infekterar mig med mjölk om jag får i mig det. Det innebär att MAP är en stor anledning för mig att fortsätta undvika mjölk.

Slutligen: för den som är intresserad av att läsa mer om MAP och Mb Crohn finns det massor av information kring detta på Internet. I Canada och USA framstår MAP ibland som en illvillig konspiration och journalistik om MAP har t o m vunnit pris för bästa grävande journalistik i Canada. Man talar gärna om tystnadskonspirationen och att myndigheterna (livsmedelsverk och jordbruksverk) inte gör något åt spridningen av MAP och därmed orsakar alltfler fall av Mb Crohn, som ju tragiskt nog ofta drabbar unga människor och orsakar livslångt lidande.

Faktum är att jag kan hålla med dem om att det ÄR dåligt att man inte upplyser befolkningen om riskerna med MAP, som trots allt verkar finnas i majoriteten av den mjölk vi dricker eftersom den inte pastöriseras tillräckligt mycket för att få bort just MAP-bakterien. Kanske är det så att läkarna borde testa mediciner mot MAP kombinerat med mjölkfri diet på de Crohnare som ingen medicin fungerar på?

Det största problemet är dock att när man börjar prata om konspirationsteorier blir man lätt klassad som en rättshaverist. För vem lyssnar på en sådan? Själv ser jag fram emot att forskarna fortsätter studera MAP som en av många möjliga orsaker till Mb Crohn. Tills man kommit fram till hur MAP förhåller sig till Mb Crohn tänker jag inte dricka mjölk.

MAP Canada: A voice for Crohns är en gräsrotsorganisation som ursprungligen startades av en kvinna vars man hade Mb Crohn. På denna sida finner man oändliga mängder information om MAP. De driver också ett forum för personer som pratar MAP.

PARA Tuberculosis Awareness and Research Association är en amerikansk gräsrotsorganisation som också har massor av information på sin hemsida.

Jag har knappt hittat något om MAP på svenska, kanske är vi så lurade att vi inte fattat att MAP finns. Uppenbarligen känner sjukhusen och läkarna till MAP, men det är väldigt få som verkar forska på det. Kanske är det för att vi svenskar likt hinduerna anser att korna är heliga och att mjölk är en helig ko i Sverige?

13 svar på “MAP – trolig orsak till Mb Crohn?”

 1. Majbritta skriver:

  Hej igen! Tack för all information du delar av dig med. Jag läser och funderar. Jag har nu helt slutat med mjölkprodukter, förutom smör.Jag klarar nu av att äta cocosolja utan att må illa så det blir några teskedar om dan. Jag tillhör faktiskt en av dom med chron som är överviktig och vikten har nu börjat gå ner. En fråga igen: Vet du vid vilken temperatur MAP är oskdliggjorda? Min fundering är om man haft tex cr fraiche eller ost i ugnen, det blir ju en högre temperatur under en längre tid. Är dom borta då?

 2. admin skriver:

  Enligt vad jag läst mig till på nätet verkar det vara omtvistat hur mycket och hur länge man ska pastörisera mjölk för att få bort MAP. Om man pastöriserar för länge kan man skapa en grogrund för ”bakteriesporer” (det kan ju finnas kvar rester av ”sovande” bakterier som vaknar till liv senare vid en viss temperatur), och för kort tid, ja då får man inte bort dem alls. Så det verkar inte vara helt klargjort än. Enligt detta inlägg från Wikipedia håller det brittiska livsmedelsverket på att utvärdera sin standard för mjölkpastörisering eftersom man funnit aktiva MAP-bakterier i mjölk i studier i Storbritannien, Grekland och Tjeckien, runt 2% av mjölken var smittad, medan man i USA, sannolikt pga mjölklobbyister, inte gjort något åt det. Enligt detta inlägg från England (scrolla ner lite så kommer texten i mer läsbar version) så har myndigheterna i Storbritannien sett att Crohns-patienter och deras familjer mår bättre av mjölkpastörisering som är 25 sekunder (istället för 15 sekunder).

  Amerikanska PARA-organisationens hemsida skriver om en mängd olika forskningsstudier kring detta. Tydligen är det vanligare med MAP i ost eftersom många ostar är gjorda på opastöriserad mjölk. MAP kan också överleva att bli fryst (ingen glass!).

  Om det nu är så att längre pastöriseringstid (vi pratar sekunder) gör att det blir mindre MAP borde vi ju tåla så kallad högpastöriserad mjölk bättre? Dvs det som i min barndom kallades H-mjölk och som säljs som mjölk i framför allt Medelhavsländerna (i exempelvis Frankrike är det vanligare än ”vanlig” mjölk) och som man kan förvara utanför kylen i flera månader. Det kanske är en anledning till att kopplingen Crohn och MAP inte verkar diskuteras så mycket i franska studier? Eller så har de inte lika många sjuka djur där, vad vet jag.

  Precis som du skriver borde ju MAP försvinna om man tillagar mjölkprodukterna en längre tid eller kokar det. Tyvärr verkar det inte göra någon skillnad för mig, MAP eller ej, så jag har dragit slutsatsen att jag inte tål komjölkprotein. Jag tror att man helt enkelt får prova sig fram. Det tog mig flera år att inse att jag verkligen inte tål mjölkprodukter i Sverige, men jag verkar, konstigt nog, klara av att äta en liten bit Brie eller Camanbert-ost någon sällsynt gång. Ost på pizza eller crème fraîche fungerar inte alls på min mage som protesterar vilt då, tyvärr.

  Hör gärna av dig och berätta hur det och om du mår bättre med tillagade mjölkprodukter!
  /Tina

 3. Majbritta skriver:

  Tack för ditt svar! Jag får nog dröja med den rapporteringen. Jag misstänker att jag också har candida, så nu kör jag helt mjölkfritt tre månader. Angående spottprovet har jag lärt mig att det är inte fråga om salivet sjunker till botten utan det ska ha löst upp sig inom en timma . Lev väl! Majbritta

 4. admin skriver:

  Tack för informationen om spottprovet! Det verkar dock vara ganska osäkert, vad jag läst mig till.
  Krya på dig från candidan!
  /Tina

 5. simon skriver:

  Intressant inlägg. Jag har inte Crohns, däremot Ulcerös och IBS och en del annat trevligt. Jag har bland annat märkt att jag inte klarar av mjölk alls och har varken laktosintolerans eller mjölkproteinallergi och försöker jag äta nötkött blir jag genast riktigt dålig. Ingen har någon förklaring till varför (förutom att nötkött är svårsmält) och känns obehagligt att läsa det här inlägget om MAP. Kan vara värt att läsa mera om saken och se om det kan vara en orsak till att jag mår mycket bättre när jag håller mig borta från kost innehållande nötkött och mjölk.

 6. admin skriver:

  Det är väldigt svårt att ställa diagnosen mjölkproteinallergi. Den enda sådana diagnos som man kan ställa är när man gör kontakt-allergitester på barn som kan vara hyperallergiska mot mjölkprotein och få typ afylaktiska reaktioner av mjölkprotein. Den typen av allergi växer normalt bort hos barnen efter några år, om jag förstått det hela rätt. Den typ av mjölkproteinallergi som jag har kan jag aldrig bevisa förutom med trial and error-metoden: dricker jag mjölk får jag ont i magen och blir sämre, undviker jag mjölk mår jag bra. Alltså kan det mycket väl vara så att du är allergisk eller åtminstone ha en stor överkänslighet mot mjölkprotein.

  Ang nötkött så har jag förstått det som att det ofta innehåller mycket bakterier. Ofta ska ju en schysst entrecôte hängmöras i ett antal dagar, vilket innebär att det blir en fin bakterietillväxt i köttet. När köttet sedan serveras i form av grillad biff så är det vanligt att den är ”medium rare” dvs lite rosa (eller i extremfall som i Frankrike knallröd och blodig) inuti och det säger sig självt att det nog inte är så nyttigt att få i sig så mycket bakterier om man har taskig tarmflora, särskilt inte om man har dålig tarmflora i tjocktarmen, vilket man sannolikt har med Ulcerös Colit. Jag har själv inte problem med nötkött men jag äter hellre lamm och kyckling och bara oxkött ibland. Är jag dålig i tarmen undviker jag numera oxkött.

  MAP är läskigt, tycker jag själv, och det är en vanligt förekommande bakterie hos oss med Crohn – har läst att 100% av oss har den. Men tyvärr görs det ju inte så mycket utredningar av MAP här i Sverige så jag tror inte att man kan få en vanlig gastroläkare att göra bakterieodling för att se om man har MAP i tarmen.

  /Tina

 7. Inga skriver:

  Hej
  Jag har nyligen fått diagnosen Crohns och har läst nästan allt i din informativa blogg. Jag har fått mer tips och förståelse för sjukdomen här än någon annanstans. Tack för det. När jag läste den här tråden frågade jag min läkare ( som också forskar på området) om sambandet MAP och Crohns. Han gav mig följande svar:
  ”teorierna om Mycobacterier och Johnes disease övergavs för tiotalet år sedan men var då en mkt intressant sjukdomsmodell. Fokus idag ligger på ett samspel mellan bakterieflora, Arv (tvillingstudier!) och miljö (ökning i Asien när deras livsstil blir mer Västerländsk)”

 8. admin skriver:

  Hej Inga,
  Tack för att du uppskattar min blogg.
  Vad jag förstått så har inte alls sambandet mellan MAP och Crohn övergivits. Forskaren som jag hänvisar till ovan verkar fortfarande publicera studier. Dessutom är ju de amerikanska och kanadensiska MAP-patientorganisationerna aktiva, vad jag kan se på deras hemsidor. Däremot kanske din läkare och många andra med honom har övergett den förklaringsmodellen. Grejen är ju den att när asiaterna ändrar kost så börjar de också dricka mer mjölk. I Kina dricker man helst inte mjölk från Kina eftersom det varit så många mjölkskandaler, vilket innebär att man kanske importerar mjölk från just Nya Zealand och Australien där Johnes sjukdom finns. Jag tycker MAP är mycket intressant, men det är sannolikt inte den enda förklaringen eftersom man ju också har konstaterat att folk som bor på landet och har mjölkkor utsätts för MAP utan att få Crohn. Likaså verkar det finnas många som går runt med MAP även i städerna utan att få Crohn. Däremot är det nog mer än ett sammanträffande att Winnipeg är den Crohns-tätaste staden i världen.

  För många läkare är Humira och Remicade roligare att syssla med eftersom det ger resultat snabbt och vem vill inte känna sig som Jesus? Inte att förglömma de ekonomiska intressen som finns i dessa supermediciner, vilket gör att man hellre testar dessa på patienterna än t ex mindre farliga Salovum som faktiskt också kan få mirakel att inträffa.
  /Tina

 9. Torbjörn skriver:

  Hej!

  Sverige är det enda landet i EU som är fritt från MAP.

  Paratuberkulos finns inte i svenska mjölkprodukter.

 10. admin skriver:

  Hej Torbjörn,
  Mycket intressant! När jag googlar så ser jag att det funnits utbrott av Johnes sjukdom så sent som 2005 på Öland då en tjur insjuknade och hela besättningen slaktades och deras betesfält blev bete för hästar som inte kan få sjukdomen. Men vad jag läst om MAP så är den inte helt lätt att upptäcka och hur fick den öländska tjuren MAP? Så även om MAP är ovanligt vad vi vet i Sverige så har vi ju importerad mjölk och mjölkprodukter som kan sprida sjukdomen, så jag tror inte att vi ska sitta och känna oss helt säkra bara för att det inte finns i Sverige vad vi vet.
  /Tina

 11. sofia månsson skriver:

  Hej har en kompis som jobbat med kor…hon är nu väldigt dälig oläkarna vet inte vad det är. Hon har en krånglig mage men huvudproblemet är nervsmärt i bihålorna.Mycket smärtsamt. Någon som hört något om det?

 12. […] verkar det vara ännu fler som blivit sjuka av pastöriserad mjölk. Exempelvis försvinner inte MAP ur mjölken och i USA innehåller runt 2% av all mjölk MAP. Obs att MAP påstås inte finnas i […]

Panorama Theme by Themocracy